Prehľad prihlásených posádok do súťaže Banícka Rallye 2017.
Overview of the entries to the competition the Mining Rallye 2017. 

Jazdec a spolujazdec
Rider and navigator

Adresa
Adress

Kategória
Category

Musil Peter
Musil Matej 

Nezabudkova, 454, 93041 Hviezdoslavov 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
C – Rodičia, jazdite opatrne! - Mladý navigátor (Junior Navigator)      RJO - kat. B  

Rusiňák Peter
Rusiňák Peter ml. 

Rázusová 3287/2, 05801 Poprad 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
C – Rodičia, jazdite opatrne! - Mladý navigátor (Junior Navigator)      RJO - kat. E  

Rusiňák Peter ml.
 

Rázusova 3287/2, 05801 Poprad 


B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
       

Jankovič Vladimír
Kiss Gabriel 

Školská 27, 040 11 Košice 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
C – Rodičia, jazdite opatrne! - Mladý navigátor (Junior Navigator)      RJO - kat. D  

Gregor Vladimír
Gregorová Radomíra 

Petřvaldská 98, 715 00 Ostrava 15 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
       

Docyová Slávka
Magdolen Dávid 

Okružná, 11/5, Handlová 97251 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
C – Rodičia, jazdite opatrne! - Mladý navigátor (Junior Navigator)      RJO - kat. C  

Drobík Zdeněk
Drobíková Dagmar 

Michálkovická 474,Rychvald,CZ 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
C – Rodičia, jazdite opatrne! - Mladý navigátor (Junior Navigator)      RJO - kat. E  

viktor magdolen
 

poštova 50 


B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
       

Janček Jozef
Jedlička Miloš 

Žilinská Lehota 61,01001 Žilina 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
       

10 

Orlík Juraj
Orlíková Magdaléna 

Astrová 7, Prievidza 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
C – Rodičia, jazdite opatrne! - Mladý navigátor (Junior Navigator)      RJO - kat. A  

11 

Jozef Zderka
Jozef Zderka 

1.mája 93 Handlová 97251 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
C – Rodičia, jazdite opatrne! - Mladý navigátor (Junior Navigator)      RJO - kat. A  

12 

Zuber Vladimír
Ing. Pavel Scheber 

Horný Hričov 39, 013 42 Horný Hričov 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
       

13 

Budovičová Erika
Kováčiková Zuzana 

Handlová, Dimitrovova 33D/3        

14 

Kotásek Jozef
Kotáseková Sophia 

Okružná 24/12 Handlová        

15 

Bodický Vladimír
Bodický Martin 

Koniklecová 9, 634 00 Brno, Česká republika 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
C – Rodičia, jazdite opatrne! - Mladý navigátor (Junior Navigator)      RJO - kat. E  

16 

Stanila Aurel
Capitaneanu Nelu 

Braila Str. Obor Bl AB5, Ap.10 Romania        

17 

Christian Vagáň
Miloslav Váňa 

Prievidzská 43/3, Handlová 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)
       

18 

Potančok Milan
Svetlianska Olga 

MC 5/10 Handlová 

A – Banícka rallye (Mining Rallye)
B – Jazda zručnosti (Skill Ride)