ÚSTREDNÝ AUTOMOTOKLUB Slovenská republika, Tomášikova 30, 8210 01 Bratislava

 P R I H L Á Š K A

na automobilovú sútaž

BRATISLAVA TOUR 2019
BRATISLAVOU BEZPEČNE

ktorá sa uskutoční v BRATISLAVE  dňa 14. septembra 2019 

 Kategória  vyberte účasť v príslušných kategóriách   kategória A – otec + dieťa
  kategória B – matka + dieťa
  kategória C – otec + matka + deti
  kategória D – zdravotne ťažko postihnutí


Súťažná posádka

 Priezvisko a meno
vodiča

 Adresa
 
Celkový počet osôb vo vozidle

 

 Kontakt pre automatické zaslanie potvrdenia štartu:  Telefón:   E-mail: