Automotoklub Spišská Belá a AOS Klub Poprad

Prihláška

na 5. ročník Tatranský zimný pohár

na 5. kolo Belianskych bezpečných jázd

a 7. kolo seriálu celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže 

RODIČIA, JAZDITE OPATRNE!

ktorá sa uskutoční dna 2. decembra    2017                                                 Termín uzávierky prihlášok: 28. 11. 2017

Kategória

vyberte účasť v príslušných kategóriách
 

A - 5. ročník Tatranský zimný pohár + 7. kolo RJO + 5. kolo Belianske bezpečné jazdy
          Kategória v súťaži  RJO:  

B - Kategória F - Nováčik - automobilová orientačná súťaž pre všetkých + pre začínajúce posádky

Typ vozidla
Evidenčné číslo
 Rozmery vozidla podľa TP     Dĺžka :   mm
 Šírka:    mm


  Meno * Priezvisko * Dátum narodenia * e-mailová adresa tel. kontakt
1. Jazdec (vodič)
2. jazdec (navigátor)


Ďalší členovia posádky - celkový počet:* Poznámka:


Kontakt pre zaslanie potvrdenia štartu Telefón/:  E-mail:

* povinné údaje