"
Klub Mototuristika
 
Pondelok, 22. október 2018 [06:38] hod.
meniny má   Sergej
zajtra   Alojza
Ceny PHM v EurópeDiaľničné poplatkyDopravné informácieWeblinkyReportáže
  Úvod arrow Legislatíva arrow Ako postupovať pri dopravnej nehode
Úvod
Hľadať
Klub Mototuristika - kontakt
Weblinky
Pozvánky
Oznamy
Reportáže
Inzercia
Dopravné informácie
Dopravné informácie
Dopravné informácie - Európa
Detské autosedačky
Reflexné vesty
Maximálne rýchlosti
Svietenie v krajinách Európy
Automobilové orientačné súťaže a súťaže Rodičia, jazdite opatrne!
Čo sú AOS a RJO
Auto. orientačné súťaže
Pravidlá pre MTT a RJO
Registrácia posádok
Súťaže v roku 2017
Súťaže v roku 2018
Cestovanie - turistika
Cestovanie po Európe
Náučné chodníky Slovenska
AMK v Európe
Motorizmus
Legislatíva
Technika, údržba
Bezpečnosť cest. premávky

PARTNERI
Flag Counter

Novinky

Ako postupovať pri dopravnej nehode Tlačiť E-mail
 

Ako postupovať v prípade, keď ste  účastníkom dopravnej nehody.

 

- bezodkladne zastaviť vozidlo,

 

- zdržať sa požitia alkoholického nápoja, alebo užitia inej návykovej  látky po nehode v čase, pokým by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou, alebo počas jazdy ste požili alkoholický nápoj, alebo užili inú návykovú látku.

   

Potom :

 

 

Zistite rozsah škody  a mieru zranenia osoby, prípadne ďalšie hroziace nebezpečenstvo.

 

Ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb alebo vznikla hmotná škoda zjavne presahujúca 10-násobok minimálnej mesačnej mzdy (10 x 6 500,-Sk = 65 000,-Sk), je nevyhnutné   udalosť oznámiť na polícii.  Ak však k takýmto škodám nedošlo, nie je nutné volať políciu. Ušetríte si tým čas, ale aj peniaze za prípadnú pokutu.

 

Ak došlo k zraneniu osoby, poskytnite jej podľa možností a schopností prvú pomoc, zaistite jej prepravu do zdravotníckeho zariadenia. Nezabudnite si zaznamenať, kto, koho a kam odváža.

 

Trvajte na lekárskej prehliadke i v prípade, že osoba nie je viditeľne zranená.  V budúcnosti sa vyhnete možným nepríjemnostiam.

 

Ak  to stav vozidla umožňuje, uveďte do činnosti varovnú funkciu smerových svetiel a miesto označte výstražným trojuholníkom.

 

Ak hrozí nebezpečenstvo požiaru či výbuchu je nutné okamžite evakuovať osoby mimo nebezpečného priestoru a čo najskôr informovať políciu a požiarny zbor.

 

Do príchodu polície sa zdržte  konzumácie alkoholu alebo liekov (ak nie sú nutné k záchrane života), nech ste pod akýmkoľvek stresom.

 

Ak došlo k dopravnej nehode na ceste kde je značná premávka motorových vozidiel a nedošlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, snažte sa urýchlene odstrániť vozidlá, alebo iné veci ktoré prekážajú plynulosti premávky z komunikácie. Pred odstránením je správne zaznačiť na vozovke stopy svedčiace o vzniku dopravnej nehody (poloha vozidiel, predmety nachádzajúce sa v okolí DN (sklá, kovy... ), v prípade ak odstránite vozidlá z komunikácie bez predchádzajúceho označenia  ich polôh na vozovke, bude dôkazné konanie závislé najmä od výpovedí účastníkov a svedkov DN.

 

Ak došlo k dopravnej nehode so zranením alebo úmrtím osoby, v žiadnom prípade nemanipulujte s vozidlom, okrem prípadu, ak je to nutné k záchrane života a zdravia  osôb!

 

Nahlásiť na polícii poškodenie všeobecne prospešného zariadenia,  pokiaľ k nemu pri nehode došlo. Podľa svojich možností a schopností zaistite z vozovky odstránenie nečistôt, ktoré vznikli nehodou.

 

Po vyšetrení dopravnej nehody odstráňte vozidlo z miesta nehody tak, aby nebránilo a neohrozovalo bezpečnosť a plynulosť cestnej a diaľničnej premávky. Zabránite tým aj jeho prípadnému vykradnutiu alebo odcudzeniu.

 

Nezabudnite si s účastníkmi nehody preukázať svoju totožnosť,

 

Nehody sa oznamujú na čísle 158.

 

Svoju účasť na nehode nahláste v príslušnej poisťovni najneskôr do 15 dní, a to i v prípade, že Vám nevznikla škoda.

 

Ak ste svedkom dopravnej nehody, prispejte svojím svedectvom k jej objasneniu.

 

 

A nezabudnite,

 

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, za neposkytnutie potrebnej pomoci osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, Vám hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky alebo zákaz činnosti, podľa § 208 Trestného zákona,

 

k ste svedkom dopravnej nehody a neposkytnete potrebnú pomoc osobe v nebezpečenstve smrti alebo vážnej poruchy zdravia, hrozí Vám trest odňatia slobody až na 2 roky alebo peňažný trest, podľa § 207 ods. 1. Trestného zákona.

 

 


Spracované podľa podkladov Ministerstva vnútra SR


Súvisiace informácie Čo robiť v prípade dopravnej nehody v zahraničí
  Núdzové volania
  Zoznam poisťovní

Posledná aktualizácia ( Monday, 21 May 2007 )
 
< predch.
© 2005 - 2018 Mototuristický portál