"
Klub Mototuristika
 
Nedeľa, 21. október 2018 [09:05] hod.
meniny má   Uršuľa
zajtra   Sergej
Ceny PHM v EurópeDiaľničné poplatkyDopravné informácieWeblinkyReportáže
  Úvod arrow Legislatíva arrow Kedy je vozidlo nespôsobilé cestnej premávky ?
Úvod
Hľadať
Klub Mototuristika - kontakt
Weblinky
Pozvánky
Oznamy
Reportáže
Inzercia
Dopravné informácie
Dopravné informácie
Dopravné informácie - Európa
Detské autosedačky
Reflexné vesty
Maximálne rýchlosti
Svietenie v krajinách Európy
Automobilové orientačné súťaže a súťaže Rodičia, jazdite opatrne!
Čo sú AOS a RJO
Auto. orientačné súťaže
Pravidlá pre MTT a RJO
Registrácia posádok
Súťaže v roku 2017
Súťaže v roku 2018
Cestovanie - turistika
Cestovanie po Európe
Náučné chodníky Slovenska
AMK v Európe
Motorizmus
Legislatíva
Technika, údržba
Bezpečnosť cest. premávky

PARTNERI
Flag Counter

Novinky

Kedy je vozidlo nespôsobilé cestnej premávky ? Tlačiť E-mail
 

 

Nová vyhláška č. 578/2006 Z.z., platná od 1.11.2006, hovorí okrem iného aj o tom, kedy môže byť vozidlo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, čo v praxi znamená, kedy môže prísť vodič alebo majiteľ, či prevádzkovateľ vozidla o technický preukaz.
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
 

a)

účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje stanovený limit podľa prílohy č. 2 alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej  istej nápravy;  
  b) stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy;
  c) výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne;
  d) zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch;
  e) časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu;
  f)  účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje stanovený limit podľa prílohy č. 2 alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu;
  g) nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje;
  h) vôľa riadenia je väčšia, než je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť;
  i) náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené;
  j) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený; (Pozn. v praxi to znamená, že na čelnom skle a na predných bočných sklách nesmie byť nalepená tmavá fólia !)
  k) pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený alebo koleso nie je dostatočne pripevnené. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Činná plocha pneumatiky v prevádzke musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok najmenej 1,6 mm s výnimkou vozidiel kategórie L1 a L2, pri ktorých hĺbka dezénových drážok alebo zárezov môže byť najmenej 1 mm;
  l) je zjavne vážne poškodené pruženie;
  m) zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla;
  n)  sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora
  o)  niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo;
  p) je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, alebo zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka
  q)  niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku
  r) vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby bezprostredne ohrozujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách
  s)  niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu
  t)  je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov
  u)  je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, a ak pri schválení podľa osobitného predpisu  nebolo určené inak.

Posledná aktualizácia ( Saturday, 12 May 2007 )
 
< predch.   ďalší >
© 2005 - 2018 Mototuristický portál