"
Klub Mototuristika
 
Nedeľa, 18. november 2018 [03:41] hod.
meniny má   Eugen
zajtra   Alžbeta
Ceny PHM v EurópeDiaľničné poplatkyDopravné informácieWeblinkyReportáže
  Úvod arrow Legislatíva arrow Individuálny dovoz motorového vozidla - postup
Úvod
Hľadať
Klub Mototuristika - kontakt
Weblinky
Pozvánky
Oznamy
Reportáže
Inzercia
Dopravné informácie
Dopravné informácie
Dopravné informácie - Európa
Detské autosedačky
Reflexné vesty
Maximálne rýchlosti
Svietenie v krajinách Európy
Automobilové orientačné súťaže a súťaže Rodičia, jazdite opatrne!
Čo sú AOS a RJO
Auto. orientačné súťaže
Pravidlá pre MTT a RJO
Registrácia posádok
Súťaže v roku 2017
Súťaže v roku 2018
Cestovanie - turistika
Cestovanie po Európe
Náučné chodníky Slovenska
AMK v Európe
Motorizmus
Legislatíva
Technika, údržba
Bezpečnosť cest. premávky

PARTNERI
Flag Counter

Novinky

Individuálny dovoz motorového vozidla - postup Tlačiť E-mail
 
Vysoká cena nových motorových vozidiel, nedostatok finančných prostriedkov u obyvateľstva, liberalizácia trhu s motorovými vozidlami a dnes už pomaly nevyhnutnosť mať k dispozícii  motorové vozidlo núti zamyslieť sa každého nad možnosťou dovozu lacnejšieho jazdeného vozidla zo zahraničia.

Individuálny dovoz má aj svoje výhody, ale aj úskalia. Najväčšou výhodou  je jeho relatívne nízka cena voči nášmu trhu, druhou výhodou je, že vozidlá z krajín EU sú väčšinou pravidelne udržiavané a kontrolované v autorizovaných servisoch (bez servisnej knižky nedoporučujeme vozidlo kupovať, môžu to byť zbytočne vyhodené peniaze).

Úskalia individuálneho dovozu ojazdených vozidiel:

Väčšinou kupujeme "mačku vo vreci". Pokiaľ vám pri kúpe neporadí odborník, na prvý pohľad ťažko zistíte, či vozidla už nebolo predtým havarované, ťažko sa odhaľujú skryté vady a keď sa tie po čase prejavia, v podstate ich nie je možné reklamovať. Stav najazdených kilometrov ešte nesvedčí o kvalite vozidla. Rady ako si ojazdené vozidlo vybrať nájdete na mnohých webových stránkach firiem, ktoré sa dovozom priamo zaoberajú.

Môžeme sa však, ale rozhodnúť aj pre individuálny dovoz nových motorových vozidiel.

Pred dovozom doporučujem preštudovať informácie na stránke http://www.euroinfo.gov.sk/

 

Ak sa predsa len rozhodnete pre individuálny dovoz automobilu doporučujeme sa pripraviť na nasledovný postup:


Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá jednotlivo dovezie nové alebo ojazdené vozidlo, je povinná písomne požiadať obvodný úrad dopravy o
- schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,
- uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.
 

Na vydanie rozhodnutia je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
Obvodný úrad dopravy môže pred schválením ojazdeného vozidla uložiť žiadateľovi vykonanie skúšok v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie uložených skúšok.
 

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla musí obsahovať
-  identifikačné údaje o žiadateľovi:
      -  fyzická osoba,  nepodnikateľ -meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
      - právnická osoba podnikateľ - názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky;
- značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu.
 

Prílohou k žiadosti sú, ak ide o nové vozidlo:
- doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
- platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
- potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.
 

Prílohou k žiadosti sú, ak ide o ojazdené vozidlo:
- doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
- platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
- protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,
- potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.
 

Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v predchádzajúcich odsekoch; inak žiadosť zamietne.
Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo,
- vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla;
- vydá osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
 

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla musí obsahovať tie isté údaje ako žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla


Prílohou k žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla sú
- doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
- osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je vozidlo dovezené z tretích krajín,
- osvedčenie o zhode vozidla COC,
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
- platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
- platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný rovnocenný doklad vydaný v členskom štáte, kde bolo vozidlo evidované,
- potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo (2000,- Sk, viac informácií na www.recfond.sk).
 

Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, ak žiadateľ splnil uvedené podmienky; inak žiadosť zamietne.
Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
- vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla,
- vydá osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

 

Spracované podľa podkladov Ministerstva vnútra SR, viac informácií na http://www.portal.gov.sk/


Posledná aktualizácia ( Wednesday, 15 August 2007 )
 
< predch.   ďalší >
© 2005 - 2018 Mototuristický portál