"
Klub Mototuristika
 
Pondelok, 17. 2024 [05:08] hod.
meniny má   Adolf
zajtra   Vratislav
Ceny PHM v EurópeDiaľničné poplatkyDopravné informácieWeblinkyReportáže
  Úvod arrow Čo sú AOS a RJO
Úvod
Hľadať
Klub Mototuristika - kontakt
Weblinky
Pozvánky
Oznamy
Reportáže
Inzercia
Dopravné informácie
Dopravné informácie
Dopravné informácie - Európa
Detské autosedačky
Reflexné vesty
Maximálne rýchlosti
Svietenie v krajinách Európy
Automobilové orientačné súťaže a súťaže Rodičia, jazdite opatrne!
Čo sú AOS a RJO
Auto. orientačné súťaže
Pravidlá pre MTT a RJO
Súťaže v roku 2021
Súťaže v roku 2022
Cestovanie - turistika
Cestovanie po Európe
AMK v Európe
Motorizmus
Legislatíva
Technika, údržba
Bezpečnosť cest. premávky

PARTNERI
Flag Counter

Novinky

Čo sú automobilové orientačné súťaže a súťaže "Rodičia, jazdite opatrne!" Tlačiť E-mail
 

Základom automobilových orientačných súťaží (AOS) je prejsť daný úsek trate súťaže v stanovenom časovom limite za dodržania pravidiel cestnej premávky. Trať súťaže je vopred neznáma. Súťažiaci vedia iba, ktorými obcami trať povedie.
Súťažná posádka dostane dve minúty pred štartom prvej etapy do ruky itinerár, podľa ktorého musí prejsť súťažnú trať. Prejazd trate je kontrolovaný prejazdovými kontrolami, tajnými kontrolami a časovou kontrolou. Prejazd trate je zaznamenávaný do jazdného výkazu.Prejazdová kontrola – je miesto na trati, označené špeciálnymi tabuľami. V tomto mieste rozhodca opečiatkuje jazdný výkaz a súťažná posádka pokračuje v jazde.
Tajná kontrola – je miesto na trati zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Časová kontrola – je miesto na trati, ktorým je ukončený úsek trate – etapa – s predpísaným časom prejazdu.

Chýbajúce prejazdové kontroly alebo ich poprehadzované poradie v jazdnom výkaze svedčí o tom, že súťažiaci neprešiel predpísanou traťou. Posádka je za to trestaná tzv. trestnými bodmi.
Porušenie pravidiel cestnej premávky v mieste tajnej kontroly je opäť trestané trestnými bodmi. Podobne aj v časovej kontrole. Posádka je povinná prejsť miestom časovej kontroly v minúte, kedy má vypočítaný čas príjazdu do cieľa etapy. Predčasný alebo neskorý príjazd je opäť trestaný trestnými bodmi.

V majstrovstvách Slovenskej republiky sa jazdia denné aj nočné súťažné etapy. Priemerná dĺžka trate je cca 100-120 km, jazdí sa cestami I. – III. triedy a aj úsekmi s nespevneným povrchom, ktorého celková dĺžka nepresahuje povolenú hranicu.

Okrem orientačnej jazdy plní posádka aj tzv. zvláštne úlohy, ktoré sú zamerané na orientačno-športové prvky (napr. odhad vzdialenosti, určenie správnej polohy posádky na mape); technické prvky (napr. výmena kolesa na čas), ale aj na bezpečnosť cestnej premávky (skrátený test z PCP). Súčasťou sú aj jazdy zručnosti, v majstrovstvách SR denná aj nočná jazda.

Víťazom sa stáva posádka s najnižším počtom trestných bodov.


Kto sa súťaže zúčastňuje a ako je možné sa do súťaží prihlásiť ?

Súťaže MSR v AOS sa zúčastňujú nominované posádky, ktoré predtým už jazdili MSR. Nováčikovia môžu byť do seriálu súťaží nominovaní vtedy ak, aspoň jednu sezónu pred súťažným ročníkom úspešne absolvovali (tzn. súťaž dokončili, nevzdali sa alebo neboli diskvalifikovaní) niektoré zo súťažných kôl a písomne sa prihlásili v stredisku AAOS vydávajúcom licencie na príslušný súťažný rok v Šuranoch.

Od roku  2009 sa Majstrovstvá Slovenska v Automobilových orientačných súťažiach nejazdia  ! Majstrovstvá SR v AOS v postate nahradila kategória E (bez vekového obmedzenia) v seriáli súťaží Rodičia, jazdite opatrne!

 

   

 

Čo sú súťaže „Rodičia, jazdite opatrne!“ ?

Súťaže Rodičia, jazdite opatrne! (RJO) sú dopravno-výchovnou mototuristickou súťažou určenou pre rodinné kolektívy. Súťažnú posádku tvorí rodič – jazdec a dieťa – spolujazdec (navigátor). Súťaž je rozdelená do kategórií podľa veku dieťaťa. Pre rozdelenie do kategórií rozhoduje vek dieťaťa ku dňu konania  1. kola súťaže v príslušnom roku.Kategórie:

A – vek spolujazdca do 7 rokov
B – vek spolujazdca od 8 do 10 rokov
C – vek spolujazdca od 11 do 13 rokov
D – vek spolujazdca od 14 do 16 rokov
E – bez obmedzenia veku spolujazdca (náborové súťaže pre AOS)

Kategória E slúži ako „open súťaž“ a zároveň je neoficiálnymi Majstrovstvami Slovenskej republiky v Automobilových orientačných súťažiach. Tejto kategórie sa môžu zúčastniť v podstate všetci záujemcovia  bez ohľadu na vek a príbuzenský vzťah posádok. V seriáli súťaži Rodičia, jazdite opatrne! sa výkonnostné triedy neudeľujú (ani v kategórií E).

Súťaží sa podľa  Pravidiel.   Každoročne sa jazdí seriál súťaží. Od roku 1995 do roku 2006 sa jazdil tento seriál ako seriál súťaží  O pohár Národného automotoklubu Slovenskej republiky, v rokoch 2007 až 2008 ako seriál súťaží o Pohár Ústredného automotoklubu Slovenská republika, v roku 2009 ako  seriál súťaží o Pohár Autoklubu Slovenskej republiky a od roku 2010 ako seriál súťaží o Pohýr Klubu Mototuristika. Do roku 2010 boli víťazným pohárom odmeňované najlepšie posádky v kategóriách  A až D a od roku 2010 ako sa jazdí Pohár Klubu Mototuristika sú odmeňované víťazné posádky všetkých kategórií A až E.

 

Kto a ako sa môže do súťaží prihlásiť ?

Do týchto súťaží sa môže prihlásiť ľubovoľná posádka spĺňajúca podmienky z pravidiel súťaže: jazdec musí byť držiteľom príslušného vodičského oprávnenia, spolujazdec dieťa v predpísanom veku, prípadne do voľnej kategórie bez obmedzenia veku. Prihlásiť sa je možné na ktorékoľvek kolo (každé je hodnotené samostatne), a to priamo u usporiadateľa alebo  prostredníctvom nášho mototuristického portálu zaregistrovaním súťažnej posádky v centrálnej databáze. 

Ak chce súťažná posádka absolvovať celý ročník, je dobre aby sa zúčastnila už prvého kola súťaže.

Adresa strediska RJO:  Klub Mototuristika, Gen. Svobodu 1978/29, 960 01  Zvolen

Posledná aktualizácia ( Sunday, 21 September 2014 )
 
< predch.   ďalší >
© 2005 - 2024 Mototuristický portál