Česká republika 2017
 
Ceny diaľničných  nálepiek  ostávajú aj v roku 2017 nezmenené.

ČESKÁ REPUBLIKA 2017

 

tonáž vozidla

platnosť - rok 2015

cena [czk]

cena [EUR]

vozidlá do 3,5 t

R  -   ročná

1 500

cca 57,00

 

M - mesačná

   440

cca 17,00

 

D - desaťdňová

   310

cca 12,00

 

 

 

 

vozidlá od 3,5 t do 12 t

elektronické mýtne

www.mytocz.eu/

vozidlá nad 12 t

elektronické mýtne

 
Sadzby mýtneho pre nákladné vozidlá [CZK/km]

Sadzby elektronického mýtneho - link na stánky Myto CZ   

   
Vzor diaľničných známok

Na nálepku a kontrolný kupón napíšte evidenčné číslo vozidla, časti od seba oddeľte, výrobné číslo kupónu a diaľničnej známky musí byť zhodné. V prípade zmeny ev. čísla sa nálepka nemení. Po uplynutí doby platnosti diaľničnej známky musí byť táto z okna odstránená.

 
Platnosť a použitie diaľničných známok
Ročná známka (označenie R) Platí 14 mesiacov  –  od. 01. 12. 2016 – 31. 01. 2018

Mesačná známka
(označenie M)

Platí odo dňa vyznačeného na kupóne (vrátane)  a bezprostredne  nasledujúci mesiac. Koniec platnosti pripadá na deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom vyznačeným na kupóne. Ak taký deň  v príslušnom kalendárnom mesiaci nie je, pripadne koniec platnosti na jeho posledný deň.
Desaťdňová (označenie D) Platnosť začína dňom vyznačeným na kupóne a končí uplynutím desiateho  kalendárneho dňa.
Diaľničnú nálepku nalepte zvnútra vpravo dole na čelné sklo vozidla diaľničnú nálepku nie je možné preniesť z vozidla na vozidlo

Pokuta za jazdu po rýchlostnej komunikácii bez  preukázania sa platným diaľničným kupónom môže byť pokutované až do výšky 5000 CZK a v správnom konaní až do výšky 500 000 CZK
 
Vozidlo je od platenia diaľničných poplatkov oslobodené v prípade, že je vo vozidle prepravovaná osoba s preukazom alebo  ZTP/P platným pre Českú republiku a vozidlo musí byť v majetku tejto osoby alebo osoby blízkej držiteľovi ZTP.
 

Zdroj a viac podrobnejších informácií nájdete na : www.mytocz.eu/, www.ceskedalnice.cz


Posledná aktualizácia ( Wednesday, 18 January 2017 )