Holandsko - aj tu prísnejšie
 

V Holandsku prísnejšie a drahšie. Zmeny v PCP už vstúpili do platnosti, ďalšie sa ešte chystajú

     Od apríla 2006 sa v Holandsku sprísňujú predpisy pre obsah alkoholu v krvi. Pôvodná hranica 0,5 promile sa znižuje na 0,2 pre vodičov mladších ako 24 rokov a pre tých, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz za  posledných 5 rokov.

     Sprísňujú sa aj predpisy pre používanie bezpečnostných pásov a detských sedačiek  Deti vo veku do troch rokov sa nesmú  prepravovať vo vozidle, ktoré nie je vybavené bezpečnostnými pásmi ani v detských sedačkách. Ak vozidlo nie je vybavené bezpečnostnými pásmi, môžu sa prepravovať len deti staršie ako 3 roky, a to na zadných sedadlách.
     Pre osoby vo veku do 18 rokov a pre osoby menšej telesnej výšky ako 135 cm je používanie bezpečnostných systémov (pásy a detské sedačky) povinné.

    Holandské ministerstvo dopravy predložilo na verejnú diskusiu návrh zavedenia poplatkov za používanie cestnej siete. Poplatky majú byť podľa návrhu zavedené najneskôr do roku 2012.
     Jar roku 2007 má byť záväzným termínom pre rozhodnutie o zavedení poplatkov, výške a spôsobe ich výberu. Rozhodnutie padne v závislosti od výsledkov verejnej diskusie medzi ministerstvom a platformou verejnosti, združujúcou vládne aj mimovládne organizácie, medzi ktorými sú aj holandské automotokluby. 

    V tomto smere nás napadá otázka: "Uskutoční niekedy aj naša vláda podobné rozhodnutia na základe toho, že sa poradí s motoristami združenými v automotokluboch ?"


Posledná aktualizácia ( Friday, 11 May 2007 )