Bulharsko - osobné doklady
 

Bulharsko od apríla 2006 zavádza povinnosť zverejnenia fotografie detí v pasoch rodičov.

    To znamená, že v pasoch rodičov pri vstupe do Bulharska musí byť uvedená fotografia dieťaťa, ktoré s rodičmi cestuje. Keďže naše predpisy neumožňujú uvedenie fotografií detí v pasoch musia mať deti vybavený vlastný pas.
    Preto ak sa rozhodnete tohto roku dovolenkovať pri bulharskom pobreží s celou rodinou, počítajte s tým, že deti musia mať vybavené vlastné pasy, inak hrozí, že sa z hraníc budete musieť vrátiť.Posledná aktualizácia ( Monday, 01 May 2006 )