Bielorusko - zmeny od roku 2006
 

V tomto roku sa v Bielorusku zmenili predpisy o dovoze a vývoze peňazí. Dovoz a vývoz domácej meny je obmedzený na 100 bieloruských rubľov.

   Dovoz cudzej meny nie je obmedzený. Platí povinnosť zapísať ju do colného prehlásenia. 
   Vývoz cudzej meny je obmedzený na ekvivalent  3000 $ bez registrácie, 
                                                                     do 10 000 $ s povinnou registráciou
                                                                a  nad 10 000 $ je potrebné špeciálne povolenie

   Všetci návštevníci Bieloruska musia pri príjazde zaplatiť zdravotné poistenie vo výške od  6 do  85$, podľa dĺžky pobytu.

   Od roku 2006 sa v Bielorusku slávia nové štátne sviatky, ktorými sú Veľkonočné sviatky. Pre katolícke Veľkonočné sviatky sú to dátumy 14. - 17. apríla 2006 a pre pravoslávne Veľkonočné sviatky sú to dátumy od 21. - 24. apríla 2006.