Rakúsko - Sú povinné hasiace prístroje vo vozidlách ?
 

V posledných  dňoch sa medzi slovenskými motoristami objavila informácia, že v Rakúsku sú povinné hasiace prístroje vo všetkých motorových vozidlách. Autoklub SR sa touto témou zaoberal a zistil, že táto informácia nie je pravdivá.

   Rakúsky automotoklub OAMTC robil v Rakúsku prieskum, počas ktorého zisťoval, či majú vodiči vo vozidlách hasiace prístroje, resp. prečo ich vo vozidlách nemajú. Z prieskumu je zjavné, že motoristi nepovažujú vznik požiaru vozidla za vážnu hrozbu, viacerí si myslia, že hasiaci prístroj by vo vozidle zaberal miesto, príp. by mohol ohroziť posádku pri prudkom brzdení a pod. OAMTC navrhol príslušnej komisii EÚ, aby ustanovila normy pre uchytenie najmenej 2 kg hasiaceho prístroja v každom vozidle tak, aby nebol obmedzovaný pohyb nôh posádky, alebo aby nebola posádka ohrozená pri núdzovom brzdení, ak je hasiaci prístroj umiestnený v batožinovom priestore vozidla.

   Okrem toho OAMTC navrhuje vybavovať všetky nové vozidlá automatickými hasiacimi a nárazovými systémami, ktoré by v prípade havárie odpojili prívod elektrického prúdu a paliva, aby sa tým zabránilo vzniku požiaru, resp. aby bol vzniknutý požiar uhasený.

   Z uvedeného vyplýva, že informácia slovenských motoristov je len fáma, ktorá nie je podložená žiadnym oficiálnym dokumentom alebo vyhlásením rakúskych zákonodarcov.

Zdroj: AKSR


Posledná aktualizácia ( Monday, 14 July 2008 )