Belgicko - kategorizácia pokút
 

Dopravné priestupky boli v Belgicku rozdelené do 4 kategórií podľa závažnosti priestupku. Pokuty sa pohybujú v rozmedzí od 50 do 2750 Euro.

    Vodič má možnosť zaplatiť pokutu na mieste alebo odmietnuť zaplatenie. Ak odmietne zaplatiť pokutu, je povinný zložiť depozitnú čiastku, ktorá je o 110 Euro vyššia ako pokuta. Táto depozitná čiastka mu bude vrátená, ak sa pri ďalšom konaní preukáže, že vodič je nevinný.
   Ak vodič odmietne zaplatiť pokutu, má polícia právo zadržať vozidlo. Ak majiteľ nezaplatí depozit do 4 dní, môže byť vozidlo skonfiškované.


Posledná aktualizácia ( Friday, 11 May 2007 )