Rumunsko - Nové pravidlá cestnej premávky
 

 

Od 1. decembra 2006 začal v Rumunsku platiť nový zákon o premávke na pozemných komunikáciíach. Prijatím tohto zákona sa Rumunsko približuje krajinám EU v oblasti dopravy.

    Zákon prináša nový systém pokutovania a niektoré ďalšie novinky, z ktorých pripomenieme:
- najvyššie povolená rýchlosť pre vozidlá do 3,5 t sa na diaľniciach zvyšuje na 130 km/h, na cestách európskeho významu (znak E v označení cesty) na 100 km/h. Na  cestách mimo osady sa zvyšuje na  90 km/h, osadách je rýchlosť obmedzená na 50 km/h;
- pre všetky vozidlá platí povinnosť svietiť počas celého dňa stretávacími svetlami (aj v osadách);
- vodiči motorových vozidle s hmotnosťou nad 3,5 musia mať v dosahu vodiča  reflexnú vestu červenej, žltej alebo oranžovej farby spĺňajúcu podmienky normy EN471;
- vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t musia byť v zimných mesiacoch povinne vybavené snehovými reťazami;
- vozidlá prepravujúce osoby musia byť povinne vybavené hasiacim prístrojom.


Posledná aktualizácia ( Monday, 14 July 2008 )