Dopravné obmedzenia, uzávierky, zjazdnosť ciest, zápchy v Európe
 

  Internetové linky - text v pôvodnom jazyku príslušnej krajiny alebo v angličtine

Česká republika

dopravné obmedzenia, uzávery ciest, komplexné informácie

Belgicko

aktuálne zápchy a uzávery-werkehrsinfo

dopravné obmedzenia

Francúzsko

dopravné obmedzenia

  komplexné diaľničné informácie

Holandsko

dopravné obmedzenia a webkamery

  aktuálne zápchy a uzávery-werkehrsinfo

Chorvátsko

  dopravné obmedzenia

webkamery na diaľniciach

Írsko

  aktuálna situácia na cestách - uzávery, zápchy

Luxembursko

  webkamery a dopravné obmedzenia

Nemecko

    aktuálna situácia na diaľniciach - (zápchy)

    aktuálne zápchy a uzávery-werkehrsinfo

Rakúsko

    dopravné obmedzenia  a uzávierky

  webkamery na cestách

 Slovensko zjazdnosť ciest - SSC

Slovinsko

  webkamery na cestách - Promet

    zápchy, uzávery  a opravy na ceste

Taliansko

    aktuálna situácia na diaľniciach - zápchy, rozkopávky, počasie

Veľká Británia

    dopravné obmedzenia podľa regiónov UK

Nemecko

Švajčiarsko

Belgicko

Holandsko
    aktuálne zápchy a uzávery-werkehrsinfo

Posledná aktualizácia ( Friday, 02 March 2012 )