Splnomocnenie pre použitie cudzieho vozidla
 
Ústredný automotoklub zabezpečuje overenie splnomocnenia pre použitie cudzieho motorového vozidla. K vystaveniu splnomocnenia je potrebné stiahnúť priložené tlačivo, vyplniť ho podľa predtlače, podpísať majiteľom vozidla a pripojiť fotokópiu technického preukazu vozidla na adresu:

Kancelária prezidenta ÚAMK SR, Družby 322,    976 98  LOPEJ

Overenie splnomocnenia vybavujeme na počkanie v kancelárii prezidenta UAMK alebo poštou po zaslaní vyplneného tlačiva a fotokópie technického preukazu.

Poplatok za overenie splnomocnenia pre členov ÚAMK je 4,98 €  (150,- Sk), pre ostatných motoristov 6,64 € (200,- Sk)

 

UPOZORNENIE Ceny uvedené v Sk platia do 16.1.2009 s prepočítavacím kurzom 30,126 Sk/€


Posledná aktualizácia ( Thursday, 01 January 2009 )