Členský príspevok ÚAMK SR
 
Prezídium ÚAMK SR rozhodlo pre rok 2009 o znížení klubových členských príspevkov oproti roku 2008 nasledovne:

Základný ročný príspevok
15,00 €  (451,89,- Sk)

Tento členský príspevok platia všetci individuálni členovia okrem členov, ktorí platia znížený ročný  príspevok. Platnosť členského príspevku je 28. februára nasledujúceho roka po roku, v ktorom bol členský príspevok uhradený. V roku 2009 je možné členský príspevok hradiť do 16.1.2009 v slovenských korunách v konverznom kurze 30,126 Sk/€.

Individuálny člen sa môže prihlásiť k členstvu v niektorom členskom automotoklube ÚAMK alebo priamo na centrále počas celého roka. členský preukaz bude individuálnemu členovi zaslaný len po uhradení klubového príspevku.

Znížený ročný príspevok
1,50 € (45,19 Sk)

Tento členský príspevok platia: deti a mládež vo veku do 18 rokov
  študujúci na vysokých školách v riadnom dennom štúdiu
  zdravotne postihnutí
  dôchodcovia

Klubový ročný príspevok
30,00 €  (903,78 Sk)

pre rok 2009

Tento ročný príspevok platia registrované kluby v ÚAMK bez ohľadu na počet členov.
Právnická osoba ročný príspevok
65,00 €  (1958,19 Sk)

50%  pre rok 2009

Tento ročný príspevok platia ostatní členovia - právnické osoby 
 
Členský príspevok sa platí na kalendárny rok dopredu najneskôr do 28. februára príslušného roku

Posledná aktualizácia ( Tuesday, 13 January 2009 )