Členský príspevok ÚAMK SR
 

Základný ročný príspevok
15,00 €  

Tento členský príspevok platia všetci individuálni členovia okrem členov, ktorí platia znížený ročný  príspevok. Platnosť členského príspevku je 28. februára nasledujúceho roka po roku, v ktorom bol členský príspevok uhradený.

Individuálny člen sa môže prihlásiť k členstvu v niektorom členskom automotoklube ÚAMK alebo priamo na centrále počas celého roka. Členský preukaz bude individuálnemu členovi zaslaný len po uhradení klubového príspevku.

Znížený ročný príspevok
5,00 €

Tento členský príspevok platia: deti a mládež vo veku do 18 rokov
  študujúci na vysokých školách v riadnom dennom štúdiu
  zdravotne postihnutí
  dôchodcovia

Klubový ročný príspevok
30,00 €  
Tento ročný príspevok platia registrované kluby v ÚAMK bez ohľadu na počet členov.
Právnická osoba ročný príspevok
100,00 € 
Tento ročný príspevok platia členovia - právnické osoby 
 
Členský príspevok sa platí na kalendárny rok dopredu najneskôr do 28. februára príslušného roku

Posledná aktualizácia ( Saturday, 10 March 2018 )