Žiadosť o registráciu klubu
 

Žiadosť je potrebné vytlačiť, vyplniť a poslať poštou na adresu:

Kancelária prezidenta ÚAMK SR, Družby 322,    976 98  LOPEJ


Posledná aktualizácia ( Sunday, 19 October 2008 )