Česká republika - povinnosť používať zimné pneumatiky
 

Podobne ako Rakúsko aj Česká republika zaviedla vyhláškou č. č. 202/2008 Sb povinnosť používať zimné pneumatiky v úsekoch vyznačených príslušnou dopravnou značkou  v termíne od 1. novembra do 30. apríla.

 

"Zimná výbava"
Značka prikazuje vodičovi motorového vozidla kategórie M1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb)  alebo N   (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladu)  v období od 1. novembra do 30. apríla  pokračovať v jazde len pri použití zimných pneumatík, a to pri motorových vozidlách o maximálnej prípustnej hmotnosti neprevyšujúcich 3500 kg s hĺbkou dezénu hlavných dezénových drážok alebo zárezov najmenej 4 mm na všetkých kolesách  a pri motorových vozidlách o maximálnej prípustnej hmotnosti prevyšujúcej 3500 kg s hĺbkou dezénu hlavných dezénových drážok alebo zárezov najmenej 6 mm na všetkých hnacích kolesách. Použitie zimných pneumatík môže byť nahradené použitím snehových reťazí, pod značkou môže byť umiestnená dodatková tabuľka E12 s uvedením odlišnej úpravy doby platnosti.
"Zimná výbava - koniec"
Značka ukončuje platnosť predchádzajúcej značky „Zimná výbava“.

POZOR : Príkaz vyplývajúci zo značky "Zimná výbava" nekončí na vonkajšej hranici najbližšej križovatky. Platnosť tejto značky ukončuje zvislá dopravná značka "Zimná výbava - koniec"

Súvisiace informácie: Pravidlá cestnej premávky v Českej republike, úplné znenie zákona 301/2000 Sb. v znení neskorších zákonov


Posledná aktualizácia ( Thursday, 04 December 2008 )