Odhalenie pamätnej tabule RNDr. Václavovi Hanuliakovi
 

V sobotu 1. mája 2010 bola na Pustom hrade pri Zvolene odhalená pamätná tabuľa RNDr. Václavovi Hanuliakovi, poprednému slovenskému archeológovi, ktorý  dlhé roky (1992-2008) viedol archeologický výskum na Pustom hrade. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule pripravilo občianske združenie Priaznivcov Pustého hradu v spolupráci s Mestom Zvolen.

    Za krásneho, takmer letného počasia, sa slávnostného odhalenia  pamätnej tabule RNDr. Václavovi Hanuliakovi zúčastnili predstavitelia Mesta Zvolen na čele s primátorom mesta Zvolen Ing.. Kuseinom,  predseda samosprávneho banskobystrického kraja Ing. Maňka a mnohí ďalší predstavitelia nášho verejného života. V tento deň na Pustý hrad zavítala asi tisícka ďalších návštevníkov, ktorí chceli svojou účasťou prejaviť úctu tomuto významnému slovenskému archeológovi  a aj zároveň príjemne a užitočne stráviť svoje voľné chvíle.

 

    Pripomeňme si - RNDr. Václav Hanuliak viedol archeologický  výskum Pustého hradu od roku 1992 do roku 2008. Pod jeho vedením sa na archeologických prácach na Pustom hrade vystriedalo viac ako 1500 študentov. Pustý hrad nazval "slovenskou Trójou", miestom nečakaných objavov. Václav Hanuliak bol čestným občanom mesta Zvolen,  držiteľom ceny Mesta Zvolen a laureátom ceny Mesta Banská Bystrica. Jeho "archeologický život" sa spája najmä s Pustým hradom pri Zvolene, ale  sú známe aj jeho výskumné práce z centra mesta Banská Bystrica  a z kláštoriska Slovenská Ľupča. Pustý hrad bez zanietenia Václava Hanuliaka by nebol takým známym ako je teraz, Václav Hanuliak dokázal o prácach na  Pustom hrade a jeho minulosti rozprávať pútavo celé hodiny, poznal jeho históriu  ešte z čias, keď tu bolo (alebo boli)  prvé slovanská hradiská.

  Prelomom vo výskume Pustého hradu bolo aj jeho vrátenie Mestu Zvolen začiatkom  90-tych rokov minulého storočia.  a to, že  výskumné práce sa stretli v mestskom zastupiteľstve s pochopením a priaznivým ohlasom. 

 

    Pri pohľad na návštevníkov počas prvomájovej soboty  možno konštatovať, že Pustý hrad začína opäť ožívať. Návštevníkom je sprístupnený odhalený Horný hrad. Dolný hrad so zachovanou strážnou vežou  čakajú ešte rozsiahle výskumné práce. Na hrad je urobená nová prístupová cesta od Červeného medokýšu. Vstup  s vozidlom je však len  na povolenie.

  Vzhľadom na postupne odhaľovanú minulosť Pustého hradu  a jeho sprístupnenie je predpoklad, že toto miesto bude v budúcnosti vyhľadávaným miestom nielen  Zvolenčanov.  Okrem poodhalenej minulosti, ktorú dokumentujú početné informačné tabule v celom areáli hradu, je z Pustého hradu výhľad na celú Zvolenskú kotlinu, vrcholy Nízkych Tatier, Poľanu a údolie Hrona v smere na Budču a Žiar nad Hronom. Ako vyzerá Pustý hrad  dnes dokumentujú tieto fotografie. 

 

 

 

 


Posledná aktualizácia ( Thursday, 06 May 2010 )