Španielsko - dočasné obmedzenie maximálnej rýchlosti na diaľniciach
 

Vyhláškou 303/2011 sa v Španielsku prechodne na dobu od .7. marca  2011  18:00 hod do polnoci 30. júna 2011 obmedzuje rýchlosť pre osobné motorové vozidlá (vrátane elektromobilov a vozidiel prispôsobených ochrane životného prostredia) z doterajších 120 km/h na 110 km/h. Rýchlostné limity pre ostatné vozidlá ostávajú nezmenené.  Opatrením sa sleduje zníženie spotreby pohonných látok, je vyvolané súčasným stavom na energetickom trhu. Aké sú postihy za prekročenie povolených rýchlostí ?

Pokuty za prekročenie rýchlosti sú stanovené  v Prílohe č IV zákona 18/2009 z 23. novembra. Pre rýchlosti nad 110 km / h pre autá a motocykle na diaľniciach a rýchlostných komunikácií, tresty sú:
- nad 111 km/h  do 140 km/h pokuta vo výške 100 EUR bez odpočtu bodov;
- od 141 km/h do 160 km/ h pokuta vo výške 300 EUR a strata  2 bodov;
- od 161 km/h do 170 km/h pokuta vo výške 400 EUR a strata  4 bodov;
- od 171 km/h  do 180 km/h pokuta vo výške 500 EUR a odobratie 6 bodov;
- cez 181 km/h pokuta 600 EUR a odobratie 6 bodov.

V tomto prípade výška pokút ostáva, nebudú sa však odoberať body. Vláda odhaduje, že týmto opatrením sa ušetrí na pohonných látkach až 250 000 EUR.

zdroj: RACE


Posledná aktualizácia ( Wednesday, 13 April 2011 )