Slovensko - zmena vymedzených ciset pre E.myto pre nákladné vozidlá a autobusy
 

Od 1. novembra 2013 sa zmenuila  sieť vymedzených úsekov ciest pre výber elektronického mýta pre nákladné vozidlá a autobusy.

Vyhláška MDVRR SR č. 343/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 529/2009 Z.z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení, s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2013 zaviedla nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta. Aktuálna sieť vymedzených úsekov ciest bola prostredníctvom vyššie uvedenej vyhlášky rozšírená o 9 nových vymedzených úsekov ciest v celkovej dĺžke 24,66 km


Nové vymedzené úseky pribudnú na cestách I. triedy I/59 – 2 úseky s celkovou dĺžkou 2,44 km, I/64 – 1 úsek s celkovou dĺžkou 1,92 km, I/75 – 3 úseky s celkovou dĺžkou 4,41 km a I/79 – 1 úsek s celkovou dĺžkou 1,71 km. 2 úseky s celkovou dĺžkou 14,18 km pribudnú na rýchlostnej ceste R4.

Zdroj: www.emyto.sk