Bulharsko 2015
 

BULHARSKO [BGN]

       
V Bulharsku sú spoplatnené daľnice, ale aj niektoré cesty I. II. a III. triedy.      
       

kategória

jednodňová

týždňová

mesačná

ročná

Kategória 1:

 Vozidlá, nákladné prívesy, ťažké nákladné vozidlá strojov, automobilov a ďalších strojov, s dvojitými zadnými kolesami a ďalšie s GVW 12 tónmi a ďalšie. - spĺňajúce normu Euro 0, I, II

20

65

130

1300

 spĺňajúce normu Euro  II, IV, V, EEV 20 50 100 1000
         

Kategória 2:

  Vozidlá pre cestujúcich s viac ako 8 miest na sedenie bez miesta vodiča a nákladné prívesy, s dvojitými zadnými kolesami a GVW menej než 12 farbách - - spĺňajúce normu Euro 0, I, II

20 34 68

684

spĺňajúce normu Euro  II, IV, V, EEV 20 26 53 526
         

Kategória 3:

 Vozidlá pre cestujúcich s miesta menej ako 8 sedadiel, nákladných automobilov a ďalšie, vrátane prívesu s celkovou hmotnosťou 3,5 alebo menej a vozidlá s vysokou cestná schopnosťou.

  10 25 67

 

Platnosť cestných nálepiek:

Ročná: od 1. januára aktuálneho roku do 31. januára nasledujúceho roku (13 mesiacov)

Mesačná:  jeden kalendárny mesiac, začínajúc vyznačeným dátumom 

Týždňová: sedem dní, začínajúc vyznačeným dátumom

 Jednodňová: vo vyznačený dátum
 Pokuty za neplatnú známku alebo neoznačené voizidlo známkou: kategória 1 - 500 až 1000 BGN;  kategória 2 -200 až 500 BGN; kategória 3 - 100 BGN.

Možnosti zakúpenia známok:
   Na hraniciach pri vstupe do Bulharska (vrátane zastúpení  bulharského automotoklubu UAB), na čerpacích staniciach s nepretržitou prevádzkou pozdĺž bulharských diaľníc, a vo veľkých mestách a v sídlach zastúpení DZI Banky DZI Banka akceptuje medzinárodné platobné karty).
 

Prehľad spoplatnených diašníc a ciest I., II. a III. triedy

 
Diaľnice А-1, А-2, А-4, А-5
Cesty I. triedy Е-79, Е-70, Е-83, Е-772, Е-85, Е-871, Е-773, Е-80, Е-87; Hranica s Rumunskom - Silistra - Dulovo - Shumen - Preslav - Varbitsa - Beronovo - Marasha - Jambol - Elhovo - Granitovo - Melnitsa - Lesovo - Hranica  s Tureckom
Cesty II. triedy 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 37, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 99
Cesty III. triedy 101, 102, 103, 109, 112, 114, 118, 121, 122, 133, 134, 137, 141, 161, 162, 164, 181, 189, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 213, 215, 216, 218, 235, 293, 296, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 357, 358, 375, 376, 377, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 484, 488, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 513, 514, 536, 539, 551, 552, 554, 555, 559, 565, 591, 593, 597, 598, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 621, 622, 623, 627, 637, 638, 641, 642, 662, 663, 664, 666, 667, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 731, 761, 795, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 811, 812, 813, 815, 816, 818, 822, 842, 843, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 901, 902, 904, 906, 907, 908, 992, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1022, 1024, 1031, 1061, 1082, 1084, 1102, 1104, 1106, 1121, 1142, 1221, 1301, 1302, 1304, 1306, 1307, 1308, 1401, 1403, 1411, 1412, 1413, 1503, 1621, 1901, 1903, 1905, 1906, 1907, 1972, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2042, 2072, 2073, 2075, 2077, 2082, 2083, 2085, 2102, 2104, 2302, 2304, 2305, 2306, 2307, 2702, 2901, 2902, 2903, 2904, 2932, 2961, 2963, 3002, 3004, 3005, 3006, 3008, 3009, 3011, 3013, 3031, 3402, 3404, 3501, 3502, 3504, 3505, 3701, 3703, 3704, 3706, 4003, 4004, 4005, 4006, 4008, 4009, 4041, 4072, 4073, 4082, 4402, 4403, 4404, 4802, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5031, 5071, 5072, 5074, 5082, 5084, 5101, 5102, 5201, 5202, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5308, 5391, 5392, 5393, 5402, 5502, 5503, 5504, 5505, 5507, 5509, 5522, 5524, 5601, 5603, 5604, 5701, 5802, 5901, 5902, 5904, 5906, 5908, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6012, 6032, 6033, 6041, 6052, 6061, 6062, 6072, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6222, 6224, 6232, 6233, 6301, 6372, 6601, 6602, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7072, 7102, 7103, 7105, 7106, 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, 7602, 7604, 7612, 7902, 7904, 7906, 7907, 7908, 7909, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8081, 8102, 8103, 8104, 8105, 8112, 8114, 8132, 8222, 8223, 8402, 8404, 8406, 8601, 8602, 8604, 8606, 8608, 8611, 8612, 8631, 8632, 8641, 8652, 8653, 8672, 8673, 8681, 8683, 9002, 9004, 9006, 9008, 9009, 9042, 9044, 9061, 9701, 9901

Zdroj: www.vinetka.com


Posledná aktualizácia ( Friday, 26 December 2014 )