Slovensko 2015
 

Rok 2014 mal byť posledným rokom, v ktorom sa na Slovensku ešte používajú diaľničné nálepky. Používanie elektronických diaľničných známok sa odďaľuje pravdepodobne do roku 2016.

SLOVENSKO 2015 [EUR]

 
 

osobné vozidlá

platnosť - rok 2015

cena EUR

motocykle zadarmo  
     

motorové vozidlá do 3,5 t 

ročná

50,00

 

mesačná

14,00

 

10-dňová

10,00

 
prípojné vozidlá  kategórie O1 aO2

ročná

50,00

ťahané motorovými osobnými vozidlami

mesačná

14,00

kategórie M1, N1, M1G a N1G

10-dňová

10,00

vzor

ročná

mesačná

10-dňová

označenie úsekov, na ktorých je potrebné použiť diaľničnú nálepku
Používanie diaľníc a ciest pre motorové vozidlá držiteľmi preukazov ZTP Od 1. januára 2015 držitelia parkovacieho preukazu ZŤP automobil, ktorý chcú byť oslobodený od  úhrady, musia sa vopred zaregistrovať zaslaním troch dokumentov poštou na adresu  Národnej diaľničnej spoločnosti. Všetky potrebné informácie a dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke www.dialnicnenalepky.sk/ v časti Oslobodenie od úhrady.
Dôležité upozornenie Diaľničné nálepky pre prívesné vozíky je potrebné nalepiť na  predné sklo v zmysle Vyhlášky č. 197/2010 Z.z.


MÝTNE POPLATKY ZA POUŽITIE DIAĽNÍC,  CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ a CIEST 1. TRIEDY NÁKLADNÝMI AUTOMOBILMI A AUTOBUSMI

viac info na  https://www.emyto.sk/web/guest/zmeny-v-myte.

zdroj: www.ndsas,sk; www.dialnicnenalepky.sk 


Posledná aktualizácia ( Saturday, 26 December 2015 )