Rakúsko 2015
 

RAKÚSKO 2015 [EUR]

       
tonáž vozidla platnosť - rok 2015 cena [EUR]  
vozidlá do 3,5 t ročná 84,40  
pre jazdnú súpravu - osobné vozidlo s prívesom presahujúcu hmotnosť 3,5 platí výnimka, postačuje nálepka ako pre vozidlo do 3,5 t 2 - mesačná 25,30  
  10 - dňová 8,70  
       
motocykle ročná 33,60  
  2 - mesačná 12,70  
  10 - dňová  5,00  
       
vozidlá nad 3,5
aj obytné vozidlá - motorkaravany  s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
poplatok sa platí  v Go - Boxoch    
     

Platnosť ročnej nálepky - od 28..12. 2014 do 31.1.2016.

 

Platnosť dvojmesačnej nálepky - od 00.00 hod. vyznačeného dňa na nálepke do  00.00 hod. toho istého dňa po dvoch mesiacoch.

 

Platnosť 10-dňovej nálepky - od 00.00 hod. vyznačeného dňa na nálepke do 24.00 hod. 9-teho dňa od vyznačeného dátumu na nálepke.

 

Platenie mýta v GO-Boxoch sa vykonáva podľa postupu Prepay. Poplatky sa určujú podľa prejazdených kilometrov, počtu náprav (bez prívesu) a množstva škodlivých emisií. Orientačné poplatky u dvojnápravových  automobilov sa pohybujú od 14,5 do 18,7 centov za kilometer u trojnápravových automobilov od 20,3 do 26,2 centov za kilometer.

 

zdroj: http://www.asfinag.at

 


Posledná aktualizácia ( Friday, 26 December 2014 )