Diaľničné poplatky - Slovensko 2016
 

  

 Rok 2016 je prelomovým rokom v platení diaľničných poplatkov za používanie slovenských diaľníc a rýchlostných komunikácií. Od. 1. januára 2016 sa zavádza elektronický systém diaľničných známok. Poplatky ostávajú rovnaké ako v roku 2015. Princíp platby za diaľničnú známku je podobný ako v Maďarsku.  Pri zaplatení poplatku sa údaje o vozidle  zaznamenajú do centrálnej databázy. Pre kontrolu zaplatenia sú po diaľniciach a rýchlostných komunikáciách namontované kamery, ktoré vedia rozpoznať evidenčné číslo vozidla a podľa neho skontrolovať v databáze, či vozidla má pre daný rok zaplatenú diaľničnú známku.

Národná diaľničná spoločnosť začala s predajom e-známok začiatkom decembra 2015. E-známku je možno zakúpiť aj cez internet, na hraničných priechodoch smerom do Slovenska prostredníctvom samoobslužných zariadení alebo na viac ako 100 predajných miestach, najmä na čerpacích staniciach.

SLOVENSKO 2016 [EUR]

 
 

osobné vozidlá

platnosť - rok 2015

cena EUR

motocykle zadarmo  
     

VOZIDLO

- dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdná súprava do 3,5 t;

- dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 

ročná

50,00

 

mesačná

14,00

 

10-dňová

10,00

 
JAZDNÁ SÚPRAVA = VOZIDLO + PRÍPOJNÉ VOZIDLO

- dvojstopová jazdná súprava tvorená motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G alebo N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Poplatok sa platí zvlášť za ťažné VOZIDLO a zvlášť za PRÍPOJNÉ VOZIDLO

ročná

50,00

 

mesačná

14,00

 

10-dňová

10,00

označenie úsekov, na ktorých je potrebné použiť diaľničnú nálepku
Základné pojmy:  
VOZIDLO dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdná súprava do 3,5 t a/alebo dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť jazdnej súpravy 
 
JAZDNÁ SÚPRAVA dvojstopová jazdná súprava tvorená motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť jazdnej súpravy
 
PRÍPOJNÉ VOZIDLO prípojné vozidlo kategórie O1 a/alebo O2, ktoré môže tvoriť jazdnú súpravu s vozidlom
 
 

Najväčšiu prípustnú hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy určuje údaj uvedený v Osvedčení o evidencii (technický preukaz vozidla).

Výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest závisí od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla a je uvedená v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení.
 

viac info na https://eznamka.sk/selfcare/home/#text-BasicInfo1
Používanie diaľníc a ciest pre motorové vozidlá držiteľmi preukazov ZTP Od 1. januára 2015 držitelia parkovacieho preukazu ZŤP automobil, ktorý chcú byť oslobodený od  úhrady, musia sa vopred zaregistrovať zaslaním troch dokumentov poštou na adresu  Národnej diaľničnej spoločnosti. Všetky potrebné informácie a dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke http://www.dialnicnenalepky.sk/ v časti Oslobodenie od úhrady.
Dôležité upozornenie Vodič nie je povinný predkladať potvrdenie o úhrade diaľničnej známky za účelom kontroly dodržiavania povinností prevádzkovateľa/vodiča alebo jazdnej súpravy podľa zákona č- 488/2013 Zz o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


MÝTNE POPLATKY ZA POUŽITIE DIAĽNÍC,  CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ a CIEST 1. TRIEDY NÁKLADNÝMI AUTOMOBILMI A AUTOBUSMI

viac info na  https://www.emyto.sk/web/guest/zmeny-v-myte.

zdroj: www.ndsas.sk; http://eznamka.sk  


Posledná aktualizácia ( Wednesday, 13 January 2016 )